Комунальний заклад освіти "Вечірня (змінна) середня загальноосвітня школа №4" Дніпровської міської ради

   Інноваційна діяльність

 Основна мета школи:   - перехід із режиму функціонування в режим розвитку, в новий освітній та інформаційно - культурний простір;
                                      - розвиток вечірньої школи як здоров’язбережувального закладу освіти;
                                      - розробка ідей модернізації вечірньої освіти;
                                      - опанування новими інформаційними технологіями;
                                      - створення:
                                                     - індивідуального стилю управління;
                                                     - нової організаційної культури сучасної вечірньої школи;
                                                     - власних інноваційних технологій;
                                                     - ефективної моделі самоврядування учнівської робітничої молоді;
                                                     - шкільної моніторингової системи;
                                                     - проектів моделей вечірньої школи сучасного типу;
                                                                                                         тощо.